[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_element_gap _id=”4″ ][cs_element_text _id=”5″ ][cs_content_seo]Regeringen införde år 2019 en åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter. I vattenskoterförordningen framgår det att Transportstyrelsen kan göra undantag för personer som har licens från ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet. I särskilda bestämmelser för uppvisning och tävling kan personer vars ålder understiger 15 år få dispens om de tränar inför sådana tävlingar eller deltar i tävlingar som ett sådant förbund ansvarar för. Med andra ord är det möjligt att framföra en vattenskoter om åldern understiger 15 år. Dock behöver ansökan uppfylla specifika krav. Man måste ha en giltig licens från svenska Motorsportsförbundet samt intyg. I intyget ska det framgå att personen deltar i träning eller tävling som anordnas av Svenska motorsportsförbundet. För att beviljas körning av vattenskoter om åldern understiger 15 år behöver man göra en digital ansökan via Transportstyrelsen.
Åldersgränsen på 15 år sammanfaller med åldersgränsen som gäller för att köra moped och att man är straffmyndig vid 15års ålder. Ett av skälen till att det infördes en åldersgräns på 15 år från och med den första Juni 2019 beror på att personer som framför en vattenskoter ska kunna göra en bedömning gällande fordonets påverkan på miljö och andra människor när man kör. I många fall har en vattenskoter fartresurser på ungefär 130 km/timmen. Att köra intensivt kan orsaka buller och oljud som uppfattas som störande för människor och djur.
Läs mer om vilka krav som ställs på vattenskoterförare på kustbevakningens hemsida.\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][/cs_content]