[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_element_gap _id=”4″ ][cs_element_text _id=”5″ ][cs_content_seo]Från och med första Maj 2022 är det krav på att man behöver ha ett körkort för att köra vattenskoter. För att få köra vattenskoter behöver deltagaren genomgå en vattenskoterutbildning hos en utbildningsanordnare som är godkänd av Transportstyrelsen. En vattenskoterutbildning kan ha olika kursupplägg men måste innefattas av både teori samt praktisk körning.
Hos CSM vattenskoterutbildning blandar vi teori med praktik. Teorin består av att deltagaren läser kursmaterialet och medverkar på en lärarledd genomgång på distans. Den praktiska delen består av körning av vattenskoter och utförande av olika moment. CSM vattenskoterutbildning är av Transportstyrelsen godkända utbildningsanordnare och efter att deltagaren har genomfört en vattenskoterutbildning erhåller den ett körkort för vattenskoter.
Efter att deltagaren är godkänd på vattenskoterutbildningen behöver den på egen hand ansöka om ett körkort för vattenskoter hos Transportstyrelsen. Utbildningsanordnaren anger i Transportstyrelsens utbildarwebb att deltagaren är godkänd. Det går att beställa antingen ett digitalt- eller ett fysiskt vattenskoterkörkort. Efter att deltagaren har ansökt om körkort för att framföra vattenskoter kommer den att få en bekräftelse från Transportstyrelsen. Efter avslutad utbildning kommer det att vara möjligt för deltagaren att köra vattenskoter utan att man tagit ut sitt vattenskoterkörkort. Dock under begränsad period och i förutsättning att man uppvisar ett godkänt kursintyg från en utbildningsanordnare som har tillstånd att bedriva vattenskoterutbildning.
För att få framföra en vattenskoter behöver man ett vattenskoterkörkort. Dock finns det undantagsbestämmelser inom statliga myndigheters verksamhet, exempelvis kustbevakning, polis och försvarsmakten. Det finns också undantag när det gäller de som tränar för att tävla samt de som tävlar med vattenskoter som ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet ansvara för. Det finns inga möjligheter eller undantag att få dispens för att köra vattenskoter utan vattenskoterkörkort.
Läs mer om vilka krav som ställs på vattenskoterförare på Transportstyrelsens hemsida.\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][/cs_content]