[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_element_gap _id=”4″ ][cs_element_text _id=”5″ ][cs_content_seo]En vattenskoter hastighet varierar beroende på tillverkare och hästkrafter. Idag kan en vattenskoter ha en motorstyrka mellan 300-400 hk och därmed komma upp i hög hastighet. De vattenskotrar som vi använder i utbildningen för vattenskoter körkort består av allt mellan 90-300 hk.
Enligt vattenskoterförordningen är definitionen av en vattenskoter följande,
“2§ Med vattenskoter avses i denna lag en vattenfarkost vars skrovlängd understiger fyra meter som.

Har ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla, och.
Har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på skrovet snarare än i farkosten.”

Under 1990-talet gick tillverkningen av vattenskotrar över till vattenjet och därefter fick det stort genomslag. Utvecklingen har gått snabbt. Från tvåtaktsmotorer där vattenskotern hade 100 hästkrafter till att de idag kan ha en motorstyrka mellan 300-400 hk. En vattenskoter som används i tävlingssammanhang kan ha upp emot 700 hk och kommer upp i väldigt hög hastighet. Vattenskoter som har mellan 90-300 hästkrafter uppnår en hastighet om 70 knop, motsvarande 130km/h. Användningen av vattenskotrar har under de senaste åren ökat. Därmed har fler människor kommit i kontakt med vattenskotrar i högre utsträckning.
En vattenskoterförare betraktas som befälhavare och har ett ansvar att köra säkert och inte heller orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, natur eller miljö. En vattenskoter kommer upp i hög hastighet och man behöver anpassa farten efter rådande förhållanden.
Vattenskotrar får enligt vattenskoterförordningen endast framföras i allmänna farleder samt inom områden där länsstyrelsen har beslutat om undantag från det generella förbudet. Länsstyrelsen har beslutat sådana områden i mycket liten omfattning. På kustbevakningens hemsida kan du läsa mer om vattenskotrar.\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][/cs_content]