[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_element_gap _id=”4″ ][cs_element_text _id=”5″ ][cs_content_seo]CSM bedriver vattenskoterutbildningar där deltagarna efter genomförd utbildning erhåller ett körkort för vattenskoter. Vattenskoterutbildningen kostar 3999:-/person och det som ingår i priset är lånande av vattenskoter, säkerhetsutrustning, kursmaterial med mera. Deltagaren behöver endast ha med sig passande kläder.
När deltagaren bokat sin utbildning för vattenskoter får den en faktura via mail där pris och annan information framgår. Därefter läser deltagaren kursmaterialet som finns tillgängligt på vår hemsida. När detta moment är avklarat väntar en lärarledd genomgång som avrundas med det teoretiskt prov. Det slutgiltiga steget är den praktiska körningen av vattenskoter. Efter att samtliga moment är avklarade erhåller deltagaren ett körkort för vattenskoter. Inga andra kostnader tillkommer i vattenskoterutbildningen. Om deltagaren inte skulle klara av det teoretiska eller praktiska momentet tillkommer inga extra kostnader. Körgaranti ingår i priset när man väljer att genomgå en vattenskoterutbildning hos oss på CSM.
För att erhålla ett körkort för vattenskoter ställer Transportstyrelsen krav på att samtliga moment behöver vara avklarade. Priset för vattenskoter körkort kan skilja sig åt mellan olika utbildningsanordnare. En del utbildningsanordnare väljer att inte inkludera exempelvis lånande av vattenskoter, bränslekostnader med mera. Vi på CSM värnar om våra deltagare och har därför tagit beslut att allt är inkluderat i priset för att erhålla ett körkort för vattenskoter.
Inga förkunskaper krävs för att erhålla ett vattenskoter körkort. Däremot måste deltagarens ålder vara minst 15 år. Besök Transportstyrelsens sida för att läsa mer om kursupplägg och vattenskoter körkort pris.\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][/cs_content]