[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_element_gap _id=”4″ ][cs_element_text _id=”5″ ][cs_content_seo]I förordningen om användning av vattenskoter framgår vattenskoter reglerna. Vattenskoterkörning är endast tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag. Som vattenskoterförare ansvarar du för att följa sjölagen och de sjövägsregler som gäller. Du har samma ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de sjövägsregler som finns och känna till de lagar som gäller. Alla bestämmelser kring fartgräns, nykterhet, väjningsregler, uppträdande till sjöss är regler som även gäller vattenskoterförare. Detta är också något som vi uppmärksammar i vår utbildning om du bokar en kurs hos oss på CSM för att erhålla ett förarbevis för vattenskoter.
För dig som kör vattenskoter gäller även regler som berör miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter. Om man som vattenskoterförare inte följer dessa regler kan polisen från och med den första Juli 2021 utfärda ordningsböter på plats för störande och onödigt vatten.
Sjörättsligt jämställs vattenskotrar med andra typer av fritidsbåtar, dock med undantag att du som förare måste ha fyllt 15 år. När det handlar om barn eller unga på sjön brukar Kustbevakningen informera och upplysa om vad som gäller. Om ett barn inte följer reglerna för vattenskoter kontaktas vårdnadshavarna. Du kan läsa mer om vattenskoter regler på kustbevakningens hemsida.\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][/cs_content]