Bokningsvillkor

Beställning: Ett bokningsvillkor är att beställning av kurs kan ske muntligt eller skriftligt. CSM vattenskoterutbildning ansvarar för att bekräfta bokningen skriftligt.

Allmänna bestämmelser : En preliminärbokning är aktuell i 14 dagar, efter det förfaller bokningen om inget annat är överenskommet.

Avbokning : Fri avbokning fem dagar innan utbildningsdag och skall ske skriftligt. Ombokning kan ordnas med hjälp av vårt medgivande. En ombokad tid kan ej avbokas.

Mat och dryck : Medhavd mat och dryck får förtäras i utbildningslokalerna, dock ej alkoholhaltig dryck. Även förbud mot nötter i lokalerna

Egendom av värde : Om kund väljer att ta med sig värdesaker av högt värde ansvarar inte CSM vattenskoterutbildning för skador samt oaktsamhet som orsakats av kund. Det finns möjlighet att lämna in värdesaker i ett säkerhetsskåp. Vid stöld i säkerhetsskåpet är CSMvattenskoter utbildning betalningsskyldig.

Betalning :Den person som bokar utbildningen förarbevis vattenskoter ansvarar också för att betalningen kommer oss tillhanda. Om betalningstiden överskrids har CSM vattenskoterutbildning rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med ett tillägg på åtta procent.

Om en deltagare bokar utbildning för flera personer är det möjligt att dela upp betalningen men detta behöver vi bli medvetna om. Du betalar enklast via swish eller klarna.

Skadegörelse : I händelse av skadegörelse i samband med utlåning av vattenskoter är beställaren ersättningsskyldig.

Drog- och alkoholpolicy : I samband med utbildning gäller sjölagen 20 kapitel paragraf 4 och 5. Samordnaren på plats kan begära ett utandningsprov om det finns misstanke att deltagare brukat narkotika eller druckit alkohol. Beställaren har då ingen rätt till återbetalning.