Vanliga frågor

Du får låna vattenskoter av oss i samtliga städer förutom Örebro. Om du känner för att ta med en egen vattenskoter går det bra men det är viktigt att vi blir informerade om det i förväg.

Du har förmodligen fått dina inloggningsuppgifter eftersom de sköts direkt via bekräftelse av bokning. Kolla i skräppost, finns de inte där maila oss så skapar vi inloggningsuppgifter till dig.

Det teoretiska provet görs på distans hemifrån och utgår från det kursmaterial som du har tillgång till. Du har 1,5 timme på dig att genomföra provet. De avsnitt som provet kommer att bestå av är:

  • Beskriva tillämpa sjövägsregler
  • Förklara innebörden av sjövett och förhållningssätt på sjön
  • Välja rätt sjökort och bestämma en position
  • Identifiera vanligt förekommande sjömärken och sjövägsmärken samt symboler förkortningar på sjökort
  • Förklara nödåtgärder och metoder att tillkalla hjälp
  • Beskriva påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning
  • Beskriva de risker som är förknippade med vattenskoterkörning
  • Identifiera skyddade områden och förbudsområden
  • Lokalisera tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser

Transportstyrelsen för ett elektroniskt register över utfärdade förarbevis för vattenskoter (förarbevisregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret

23 § Den som anordnar en utbildning för vattenskoter ska så snart det är möjligt rapportera uppgifter till förarbevisregistret om de personer som har godkänts vid utbildningen.

24 § Förarbevisregistret ska innehålla följande uppgifter om den som innehar förarbevis: 1. namn, 2. personnummer eller samordningsnummer, 3. kontaktuppgifter, och 4. den utbildning för vattenskoter som den enskilde har genomgått, 5. betalda eller förfallna avgifter för utfärdande av förarbevis. Registret ska också innehålla en uppgift om huruvida förarbeviset är giltigt eller har återkallats.

Det beror på din studievana, hur mycket du läser varje dag samt vilken förkunskap du har. Kursen i sig sätter inga gränser utan det är olika från person till person. 

Utifrån Transportstyrelsens riktlinjer beräknas läsningen av kursmaterialet ta 8 timmar. Genomgången tar ca 4,5 timmar(inklusive prov) och den praktiska körningen beräknas ta 4 timmar.

Fram till dess att du blir godkänd i kursen och har ett förarbevis för vattenskoter.

Vi avbokar inga av våra kurser så länge det inte finns en säkerhetsrisk. Blir vi tvungna att ställa in bokar vi in dig vid nytt datum efter överenskommelse.

Att bli blöt är en del av nöjet i att köra vattenskoter. Vi rekommenderar att du medtager badkläder samt ombyte. Det sista momentet i utbildningen består av praktisk körning av vattenskoter och efter avslutad kurs lämnar deltagarna.

Vi rekommenderar våtdräkt samt våtdräkts skor. Medtag även handduk om du ämnar byta om. Ni får låna flytväst och goggles av oss.

Vi har tyvärr inga renodlade omklädningsrum med det finns avskilda platser i lokalen att bytta om på.

Ja, det finns toalett i utbildningslokalen.

Ja, åldersgränsen är 15 år.

Du får göra om det moment du inte klarat, endast bränsleavgift tillkommer. Du får ytterligare ett nytt försök på dig.

Du som kund avgör om det är passande men vi prioriterar alltid säkerheten i första hand och rekommenderar att du kör försiktigt utefter din förmåga. Om du är gravid eller har skador på kroppen är det viktigt att du meddelar oss detta i förväg.