Vattenskoterutbildning

Vattenskoterutbildning

Utbildning för vattenskoter

CSM Vattenskoterutbildning tillhandahåller utbildning för vattenskoter som ger dig laglig rätt att köra vattenskoter i hela Sverige. Vi erbjuder vattenskoterutbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, och Karlstad. Den nya lagen om förarbevis trädde i kraft den första maj 2022. Se till att säkra din rätt att framföra vattenskoter och boka din kurs hos oss på CSM redan idag. Mer om den nya lagändringen kan du läsa på Transportstyrelsens hemsida.

Är ni minst 4 personer och har som önskemål att vi besöker er i annan ort kan ni kontakta oss via mail eller telefon.

Kursinnehåll för utbildningen

Kursen för vattenskoterutbildningen är uppdelad i tre moment som består av bearbetning av kursmaterial, teoretisk genomgång och examination samt praktisk körning av vattenskoter. De två första momenten av vattenskoterutbildningen sker på distans medan fysisk närvaro i Norrköping,Karlstad,Göteborg,Malmö eller Stockholm krävs vid det sista momentet som består av praktisk körning.

Den teoretiska delen av utbildningen genomför du hemma på distans innan du besöker oss på plats. När du bokat plats för din vattenskoterutbildning kommer du få en inloggning till teorin där du får ta del av kursmaterialet. I kursmaterialet finns även frågor efter varje kapitel där du kan verifiera dina kunskaper inför det slutgiltiga provet. Det teoretiska kursmaterialet för vår vattenskoterutbildning består av.

 • Beskriva tillämpa sjövägsregler
 • Förklara innebörden av sjövett och förhållningssätt på sjön
 • Välja rätt sjökort och bestämma en position
 • Identifiera vanligt förekommande sjömärken och sjövägsmärken samt symboler förkortningar på sjökort
 • Förklara nödåtgärder och metoder att tillkalla hjälp
 • Beskriva påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning
 • Beskriva de risker som är förknippade med vattenskoterkörning
 • Identifiera skyddade områden och förbudsområden
 • Lokalisera tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser
 • Tillämpa säker fart och förutse risker
 • Visa färdighet i att framföra en vattenskoter på ett betryggande vis med särskild vikt på säkerhet, miljö och hänsyn

Här kan du studera till teoriprovet

Förarbevis-vattenskoter-kurs-online-utbildningsanordnare-Transportstyrelsen

Skaffa förarbevis för vattenskoter idag!

Kostnaden för en tvådagars lärarledd kurs är 3999:- per person. Vid genomförd kurs erhåller deltagaren ett förarbevis för vattenskoter.
Det tillkommer inga extra avgifter för kursmaterial eller vid lånande av vattenskoter. Vi har vattenskotrar tillgängliga men du som kund får ta med din egen vattenskoter om så önskas, dock inget krav.
boka utbildning

Det slutgiltiga momentet som består av praktisk körning av vattenskoter genomförs på plats och närvaro är obligatorisk. För dig som bokat utbildning för vattenskoter och ska genomföra dem praktiska momenten gäller uppsamling utanför våra lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping eller Karlstad. Introduktionen av den praktiska utbildningen för vattenskoter kommer bestå av att avläsa sjökort för aktuellt område som vi ska vistas i, sjövett samt förhållningsregler och säkerhet när vi befinner oss till sjöss. Därefter beger vi oss tillsammans till sjön och påbörjar de praktiska delarna av vattenskoterutbildningen. Om behovet finns går det bra att byta om i våra lokaler.

Inför din vattenskoterutbildning

Vattenskoter, kursmaterial samt övrig utrustning ingår i priset när du bokar din vattenskoterutbildning hos oss på CSM vattenskoterutbildning. Det finns inget krav på att du behöver ta med en egen vattenskoter på utbildningen utan vi tillhandahåller vattenskotrar. Om det är ett önskemål går det bra att ta med en egen vattenskoter, dock behöver vi bli informerade om detta då det finns krav som bör uppfyllas. Efter att de fastställda lärandemålen har uppnåtts för vattenskoterutbildningen kommer du vara redo för de utmaningar som du ställs inför på sjön. Utbildningen för vattenskoter innehåller moment som förbereder dig på bästa tänkbara sätt och säkerställer betryggande färdigheter och kunskaper för dig som förare. I samband med utbildningen för vattenskoter tar CSM hänsyn till miljö och naturliv, vilket framgår i både den teoretiska samt praktiska delen av vattenskoterutbildningen. Efter godkänd utbildning för vattenskoter utfärdas ett digitalt förarbevis som ger dig laglig rätt att framföra vattenskoter. 


CSM Vattenskoterutbildningar

Körgaranti för vår vattenskoterutbildning

Hos CSM Vattenskoterutbildningingår alltid körgaranti. Detta innebär att du som kund alltid är välkommen åter för extra övning, om du inte skulle bli godkänd av instruktören. Det är således kostnadsfritt att komma tillbaka för ett nytt försök, med undantag för bränslekostnader. Detta står deltagaren för. Om tiderna är fullbokade går det bra att föra en dialog med oss på CSM för att boka in en passande tid. Vi är flexibla och kan utöver de angivna tiderna för vattenskoterutbildningar också anpassa andra tider. För att vi på bästa möjliga sätt ska kunna hjälpa dig att få ett utfärdat förarbevis efter genomförd utbildning för vattenskoter är det viktigt att du tar kontakt med oss om du inte skulle bli godkänd. Detta gör du enklast genom att maila oss och beskriva ditt ärende.

Vattenskoterutbildning – delbetalning

Du betalar enklast för din vattenskoterutbildning via Swish eller Klarna. Vi tar inte emot kontanter. Bokar ni via företag, finns det givetvis möjlighet att betala via faktura också.

Observera att bokningen är bindande. Eventuell avbokning måste inkomma via e-post senast fem arbetsdagar före kursstart. Ni finner vår kontaktinformation här. Med anledning av rådande pandemi vill vi understryka vikten av att stanna hemma vid eventuella sjuksymptom eller sjukdomar. Det är givetvis kostnadsfritt att omboka din utbildning för vattenskoter, men det är fortfarande av största vikt att ni kontaktar oss innan kurstillfället. Vid ogiltig frånvaro förfaller hela kursavgiften till betalning via faktura.