Förarbevis Vattenskoter

Förarbevis vattenskoter


Förarbevis vattenskoter

Kursinnehåll

Säkra ditt förarbevis för vattenskoter redan nu och njut av fortsatt körning av vattenskoter inför sommaren 2022. Från och med första Maj 2022 är det ett lagkrav på att man behöver ha ett förarbevis för att framföra en vattenskoter men du kan redan nu boka din utbildning hos oss på CSM Vattenskoterutbildning. Med start från och med första Juli 2021 kommer vi att erbjuda kurser som ger förarbevis för vattenskoter. Du behöver inga förkunskaper för att delta men måste ha fyllt 15 år.

Kursen är uppdelad i tre olika moment där den första delen består av att studera in kursmaterialet på distans, i samband med bokning får kursdeltagaren tillgång till studiematerialet som finns tillgängligt via vår hemsida.

Den andra delen av kursen består av en lärarledd teori på distans och avslutas med ett teoretiskt prov. Innan du medverkar på genomgången förväntas du som deltagare läst och bearbetat kursmaterialet.

Det sista momentet i kursen för att erhålla ett förarbevis för vattenskoter består av praktisk körning. Där kommer du att få instruktioner och feedback av en instruktör på plats. Om ni är minst 4 deltagare kan våra instruktörer göra besök i er ort för den praktiska körningen. Under den praktiska körningen är ni max två deltagare per vattenskoter. Efter avslutade och godkända studier, erhåller man ett giltigt förarbevis för vattenskoter som gäller i hela Sverige. Kursens upplägg utgår från transportstyrelsen riktlinjer och CSM vattenskoterutbildning har samtliga licenser och certifikat för att utfärda förarbevis för vattenskoter.

 

 • Kursmaterial.
 • Lättläst digital presentation med bilder,text & exempel.
 • Övningsfrågor efter varje kapitel.
 • Examination
 • Praktisk körning av vattenskoter

Lärandemål

 • Beskriva tillämpa sjövägsregler
 • Förklara innebörden av sjövett och förhållningssätt på sjön
 • Välja rätt sjökort och bestämma en position
 • Identifiera vanligt förekommande sjömärken och sjövägsmärken samt symboler förkortningar på sjökort
 • Förklara nödåtgärder och metoder att tillkalla hjälp
 • Beskriva påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning
 • Beskriva de risker som är förknippade med vattenskoterkörning
 • Identifiera skyddade områden och förbudsområden
 • Lokalisera tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser
 • Tillämpa säker fart och förutse risker
 • Visa färdighet i att framföra en vattenskoter på ett betryggande vis med särskild vikt på säkerhet, miljö och hänsyn
Förarbevis vattenskoter

Skaffa förarbevis för vattenskoter idag!

Kostnaden för en tvådagars lärarledd kurs är 4499:- per person. Vid genomförd kurs erhåller deltagaren ett förarbevis för vattenskoter.
Det tillkommer inga extra avgifter för kursmaterial eller vid lånande av vattenskoter. Vi har vattenskotrar tillgängliga men du som kund får ta med din egen vattenskoter om så önskas, dock inget krav.
boka utbildning

Du har tillgång till onlineutbildningen och materialet i 12 månader. Det innebär att du kan logga in och gå igenom kapitlen och lektionerna så många gånger du vill och behöver under den aktuella tiden.

För vidare information samt frågor och funderingar, maila oss på kontakt@csmvattenskoterutbildning.se. Ni kan även läsa mer på regeringens hemsida, gällande vilka lagar och förordningar som kommer att träda i kraft.